Plzeň - Traffic Modeller

Traffic Modeller je webový nástroj umožňující městu Plzeň efektivně modelovat dopravní situace, které mohou nastat v důsledku plánovaných uzavírek.

Varianty aplikace

  • Veřejná - prohlížení modelované situace i historická a aktuální dopravní data z města
  • Editační (omezený přístup) - nad rámec prohlížení i vytváření vlastních dopravních experimentů a porovnání jejich dopadů na dopravní situaci ve městě

Více o Traffic Modeller se můžete dočíst zde.